Archiwa tagu: budowa

Projekotwanie ogrodzenia plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych wypadków.

Stawianie balustrady z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu gminie poza kilkoma przypadkami.

Ogrodzenia plastykowe na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma sąsiednimi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno określać formę ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji a także planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji plot PCV na plot i furtę ze sztachet wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje płotu można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, jak zamierzane plotki PCV na plot i furtkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji gdy projektowane balaski z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.